آسمونی

اتصال کامپیوتر به تلویزیون از طریق wifi (بی سیم)

اتصال کامپیوتر به تلویزیون از طریق wifi : بیشتر افراد دوست دارند از تلویزیون خود به عنوان مانیتور استفاده کنند و بازی های کامپیوتر را روی یک صفحه نمایش بزرگ تر تجربه کنند و احتمالا همه میدونند که برای وصل کردن کامپیوتر به تلویزیون کافیه یک کابل hdmi و یا یک کابل VGA داشته باشند تا یک سر ان را به لپ تاپ و سر دیگر را به ورودی HDMI یا VGA تلویزیون وصل کنند اما بیشتر لپ تاپ ها و کامپیوترهای پیشرفته امروزی به راحتی و از طریق وایرلس و بی سیم میتوانند به تلویزیون متصل شوند و ما در این مطلب قصد داریم تا روش اتصال بی سیم لپ تاپ و کامپیوتر را به شما اموزش دهیم پس تا اخر این مطلب را با ما همراه باشید .


آسمونی

مشخصات

‍ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻯ ﻛﺴﻰ ﺭﺍ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻰ .
ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺯﻝ ﺑﺰﻧﻰ ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻨﻰ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺸﻨﮕﻰ ﻫﺎﻯ ﻧﺎﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﺖ .
ﺑﭙﺬﻳﺮﻯ ﭼﻴﺰﻯ ﺧﻮﺵ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﻯ ﺩﻭﻧﻔﺮﻩ ﻧﻴﺴﺖ
ﻳﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻬﺮﻫﺎ، ﻛﻪ ﺑﻌﺪﺵ ﻳﮏ ﺁﺷﺘﻰ ﻟﺬﺕ ﺑﺨﺶ ﺍﺳﺖ
ﺑﺎﻭﺭﻛﻦ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ،
ﺩﺭ ﯾﮏ ﺷﺐ ﻳﺎ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺻﺒﺢ
ﻭ ﻋﻤﺮﺕ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﻢ ﺭﻭﺯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
ﻛﺴﻰ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻩ !
ﻫﻤﺎﻥ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .
ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺩﻳﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻟﺬﺕ ﺩﻧﻴﺎﻳﺖ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﭘﺎﻫﺎﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﻜﺸﺎﻧﻰ ...

Http://t.me/asamooni

آسمونی

مشخصات

حل مشکل ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ USB ﺑﻪ ﺭﺍﯾﺎﻧﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺍﺳﺖ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ
ﻗﺪﻡ ﺍﻭﻝ : ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﻮﺩﻥ USB debugging ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﮐﻨﺪ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ USB debugging ﺩﺭ ﮔﻮﺷﯽ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﻮﺩ . ﭘﺲ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻓﻌﺎﻝ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺸﮑﻞ ﻭﺻﻞ ﻧﺸﺪﻥ ﮔﻮﺷﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ . ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺳﺖ، ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﻃﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ :
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻥ Settings ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﯾﺪ .
ﮔﺰﯾﻨﻪ Developer Options ﺭﺍ ﻓﻌﺎﻝ ﮐﻨﯿﺪ .
ﮔﺰﯾﻨﻪ USB debugging ﺭﺍ ﻓﻌﺎﻝ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .


آسمونی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: ﻓﻌﺎﻝ ,ﮔﺰﯾﻨﻪ ,ﮔﻮﺷﯽ ,debugging ,ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ,ﺍﺳﺖ، ,ﺍﺳﺖ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ,ﻣﺘﺼﻞ ﺍﺳﺖ، ,ﺭﺍﯾﺎﻧﻪ ﻣﺘﺼﻞ ,مشکل ﺯﻣﺎﻧﯽ
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

اتصال کامپیوتر به تلویزیون از طریق wifi (بی سیم) در ویندوز 10

اتصال کامپیوتر به تلویزیون از طریق wifi : بیشتر افراد دوست دارند از تلویزیون خود به عنوان مانیتور استفاده کنند و بازی های کامپیوتر را روی یک صفحه نمایش بزرگ تر تجربه کنند و احتمالا همه میدونند که برای وصل کردن کامپیوتر به تلویزیون کافیه یک کابل hdmi و یا یک کابل VGA داشته باشند تا یک سر ان را به لپ تاپ و سر دیگر را به ورودی HDMI یا VGA تلویزیون وصل کنند اما بیشتر لپ تاپ ها و کامپیوترهای پیشرفته امروزی به راحتی و از طریق وایرلس و بی سیم میتوانند به تلویزیون متصل شوند و ما در این مطلب قصد داریم تا روش اتصال بی سیم لپ تاپ و کامپیوتر را به شما اموزش دهیم پس تا اخر این مطلب را با ما همراه باشید .


آسمونی

مشخصات

⚡️توصیه مهم درباره شارژ باتری گوشی:
همیشه شارژ باتری گوشی را بین 20 درصد تا 80 درصد نگهدارید و هیچ وقت باتری را کاملا خالی و کاملا پر(فول شارژ)نکنید.
با فول شارژ و خالی کردن کامل باتری نهایتا 300 تا 350 بار می توان باتری را شارژ و دشارژ کرد.اگر همیشه وقتی شارژ به 20 درصد رسید گوشی را به شارژر متصل کردیم و وقتی به 80 درصد رسید از شارژر قطعش کردیم باتری 1000تا1070 بار میتواند شارژ و دشارژ شود.تا جای امکان سعی کنید گوشی را خنک نگه دارید.وهمیشه از شارژر مخصوص خوگوشی استفاده نمایید.
هیچ وقت از شارژر های فندکی استفاده نکنید جنس چینی شارژر های فندکی زیاد هستن و به شوک و نوسانی که برق خودرو ایجاد می کنه باعث سوختن شارژر شده و ولتاژ ورودی شارژر مستقیما به گوشی وصل می شود.
دقت داشته باشید که هر ماه یک بار باتری گوشی را خالی (حدود 10 درصد) و کاملا فولشارژ کنید تا کالیبره شود.

آسمونی

مشخصات

با نصب افزونه ی تلگرام مرورگر کروم بدون نیاز به نصب برنامه ی تلگرام یا وارد کردن ادرس وب آن 

وارد حساب خود شوید .فقط لازم می باشد یکبار وارد حساب خود شده.

ابتدا مرورگر کروم خود را باز کنید

سپس با کلیک روی

اینجا و رفتن به صفحه افزونه ی کروم در قسمت بالا اضافه یا  ADD را بزنید

 افزونه نصب که شد آی یا علامت تلگرام کنار نوار آدرس نمایش داده میشود و با کلیک بر روی آن صفحه ی ورود به تلگرام باز شده که با یکبار ورود اطلاعات و تایید هویت برای همیشه فعال میباشد.

 


آسمونی

مشخصات

چگونه از محتوای تلگرم بک آپ بگیریم؟

 

شاید شما هم مایل باشید قبل از فیلترینگ احتمالی تلگرام از متن های چت‌ها و مطالب کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی بکاپ تهیه کنید. این مقاله چگونگی تهیه پشتیبان از تلگرام را آموزش می‌دهد.

 

قبل از هر چیز لازم است مرورگر کروم را روی سیستم خود نصب داشته باشید چون فقط از طریق این مرورگر قادر به ذخیره کردن مطالب می باشید.

در صورت لزوم میتوانید اخرین نسخه را با کلیک روی لینک زیر دانلود کنید.

 

لینک دانلود

ابنجا کلیک کنید.


آسمونی

مشخصات

دانلود یکی از بهترین نرم افزارهای کنترل از راه دور کامپیوتر

قبلا نرم‌افزار TeamViewer را معرفی و نسخه رایگان و انحصاری آن را ارائه دادیم، اما متاسفانه به دلیل تحریم‌ها، دسترسی کاربران ایرانی به این نرم‌افزار مسدود شد و کاربران با آدرس IP ایران قادر به اتصال به سرور این نرم‌افزار نیستند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نرم‌افزاری با امکانات مشابه را برای کاربران ارائه کنیم.

نرم‌افزار AnyDesk جایگزینی مناسب برای نرم‌افزار TeamViewer است که تمامی نیاز کاربران را برای استفاده از نرم‌افزار کنترل از راه دور کامپیوتر برطرف می‌کند. این نرم‌افزار هم مانند TeamViewer از ID انحصاری برای اتصال به کامپیوتر مقصد استفاده می‌کند و نیازی به دانستن IP آن سیستم وجود ندارد. نرم‌افزار AnyDesk حجم بسیار کمی دارد(حدود 1 مگابایت)، بر روی هر ویندوزی قابل اجراست و برای تمامی سیستم عامل‌های مطرح عرضه شده است که این ویژگی یکی از ویژگی‌های منحصربفرد این نرم‌افزار است و همچنین دارای نسخه رایگان است. این نرم‌افزار سریعترین نرم‌افزار Remote Desktop است و نرخ فریم ریت 60 فریم بر ثانیه را بر روی شبکه های محلی و اینترنت‌های پرسرعت داراست. به جرات می‌توان گفت که در کار با این نرم‌افزار هرگز دچار وقفه و یا تاخیر در عملکرد نخواهید بود زیرا این نرم‌افزار بر اساس سرعت ارتباطی طرفین عمل کرده و هماهنگ می‌کند و به جهت نرخ فریم ریت 60 فریم بر ثانیه همیشه دارای عملکردی روان بر روی کامپیوتر مقصد خواهید بود، به طوری که احساس می‌کنید که در حال کار بر روی سیستم خود هستید. این نرم‌افزار دارای کمترین میزان تاخیر است و رکورد کمترین میزان تاخیر را در میان نرم‌افزارهای Remote Desktop دارد زیرا میزان تاخیر بر روی شبکه های محلی در این نرم افزار کمتر از 16 میلی‌ثانیه است که زمانی بسیار اندک است. این نرم‌افزار با کمترین میزان پهنای باند هم به خوبی کار می‌کند و کمترین میزان ترافیک مصرفی اینترنت را دارد. با پهنای باند 100 کیلوبایت بر ثانیه می‌توان از نهایت کارایی این نرم‌افزار بهره برد اما در پهنای باند کمتر هم این نرم‌افزار بهتر از سایر رقیبانش است.

ویژگی‌های نرم‌افزار AnyDesk:

- عرضه شده برای تمامی سیستم‌عامل‌های مطرح

- بهترین جایگزین برای نرم‌افزار TeamViewer

- کمترین میزان تاخیر بر روی شبکه های محلی و حتی اینترنت

- دارای نرخ فریم ریت 60 فریم بر ثانیه برای سرعت عمل بیشتر

- بهینه و هماهنگ کردن سرعت ارتباطی مبدا و مقصد جهت ارتباط بدون وقفه

- استفاده از ID انحصاری به جای آدرس IP

- امکان کنترل چند کامپیوتر از راه دور و سویچ کردن بین آن‌ها

- به اشتراک گذاری محتویات حافظه کلیپبورد بین دو سیستم

- دارای امنیت بسیار بالا

- رمزنگاری اطلاعات رد و بدل شده با استفاده از پروتکل امنیتی لایه انتقال نسخه 2

 

جهت دانلود

اینجا کلیک کنید.


آسمونی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: نرم‌افزار ,فریم ,میزان ,دارای ,کمترین ,تاخیر ,کمترین میزان ,میزان تاخیر ,نرم‌افزار teamviewer ,نرم‌افزار anydesk ,پهنای باند ,کمترین میزان تاخیر ,برای
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

 دانلود قوی‌ترین برنامه افزایش سرعت و مدیریت دانلود فایل از اینترنت (IDM)

می دانید که برای دانلود بهتر و سریعتر فایل از اینترنت باید از برنامه های مدیریت دانلود استفاده کنید.

این گونه برنامه ها دو کار برای شما انجام می دهند:

1- با برقراری چندین Connection همزمان با سایتی که فایل روی آن است سرعت دانلود آن را افزایش می دهند.

2- در صورت قطع شدن دانلود فایل می توانند قسمت دانلود شده را نگه داشته و می توانند در دفعه بعدی ادامه فایل را دانلود کنند.

البته این کارها به شرطی است که سایتی که فایل روی آن قرار دارد از امکان Resume با ادامه دانلود پشتیبانی کند.

در بین برنامه های مدیریت دانلود برنامه Internet Download Manager که به اختصار IDM نام دارد در بعضی ویژگی ها از بقیه جلو زده است.

 

ویژگی‌های برتر نرم افزار Internet Download Manager :

1- بیشترین سرعت دانلود در هنگام دریافت فایل

2- پشتیبانی از تمامی مرورگرهای موجود

3- امکانات خاص برای دانلود فیلمهای فلش

4- حجم بسیار پایین

5- امکان یکپارچه شدن پیشرفته با مرورگر

6- امکان دانلود سایت از اینترنت

7- امکان استفاده از سرورهای میانجی

8- دارای منوهای فارسی

9- امکان محدود کردن سرعت دانلود

و ..

جهت دانلود

اینجا کلیک کنید.


آسمونی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: دانلود ,فایل ,امکان ,برنامه ,سرعت ,manager ,سرعت دانلود ,مدیریت دانلود ,download manager ,internet download ,برای دانلود ,internet download manager
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

با نصب افزونه ی تلگرام مرورگر کروم بدون نیاز به نصب برنامه ی تلگرام یا وارد کردن ادرس وب آن 

وارد حساب خود شوید .فقط لازم می باشد یکبار وارد حساب خود شده.

ابتدا مرورگر کروم خود را باز کنید

سپس با کلیک روی

اینجا و رفتن به صفحه افزونه ی کروم در قسمت بالا اضافه یا  ADD را بزنید

 افزونه نصب که شد آی یا علامت تلگرام کنار نوار آدرس نمایش داده میشود و با کلیک بر روی آن صفحه ی ورود به تلگرام باز شده که با یکبار ورود اطلاعات و تایید هویت برای همیشه فعال میباشد.

 


آسمونی

مشخصات

چگونه از محتوای تلگرم بک آپ بگیریم؟

 

شاید شما هم مایل باشید قبل از فیلترینگ احتمالی تلگرام از متن های چت‌ها و مطالب کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی بکاپ تهیه کنید. این مقاله چگونگی تهیه پشتیبان از تلگرام را آموزش می‌دهد.

 

قبل از هر چیز لازم است مرورگر کروم را روی سیستم خود نصب داشته باشید چون فقط از طریق این مرورگر قادر به ذخیره کردن مطالب می باشید.

در صورت لزوم میتوانید اخرین نسخه را با کلیک روی لینک زیر دانلود کنید.

 

لینک دانلود

ابنجا کلیک کنید.


آسمونی

مشخصات

⚡️توصیه مهم درباره شارژ باتری گوشی:
همیشه شارژ باتری گوشی را بین 20 درصد تا 80 درصد نگهدارید و هیچ وقت باتری را کاملا خالی و کاملا پر(فول شارژ)نکنید.
با فول شارژ و خالی کردن کامل باتری نهایتا 300 تا 350 بار می توان باتری را شارژ و دشارژ کرد.اگر همیشه وقتی شارژ به 20 درصد رسید گوشی را به شارژر متصل کردیم و وقتی به 80 درصد رسید از شارژر قطعش کردیم باتری 1000تا1070 بار میتواند شارژ و دشارژ شود.تا جای امکان سعی کنید گوشی را خنک نگه دارید.وهمیشه از شارژر مخصوص خوگوشی استفاده نمایید.
هیچ وقت از شارژر های فندکی استفاده نکنید جنس چینی شارژر های فندکی زیاد هستن و به شوک و نوسانی که برق خودرو ایجاد می کنه باعث سوختن شارژر شده و ولتاژ ورودی شارژر مستقیما به گوشی وصل می شود.
دقت داشته باشید که هر ماه یک بار باتری گوشی را خالی (حدود 10 درصد) و کاملا فولشارژ کنید تا کالیبره شود.


آسمونی

مشخصات

حل مشکل ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﮐﺎﺑﻞ USB ﺑﻪ ﺭﺍﯾﺎﻧﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺍﺳﺖ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ
ﻗﺪﻡ ﺍﻭﻝ : ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﻮﺩﻥ USB debugging ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﮐﻨﺪ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ USB debugging ﺩﺭ ﮔﻮﺷﯽ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﻮﺩ . ﭘﺲ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻓﻌﺎﻝ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺸﮑﻞ ﻭﺻﻞ ﻧﺸﺪﻥ ﮔﻮﺷﯽ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ . ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺳﺖ، ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﻃﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ :
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻥ Settings ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺮﻭﯾﺪ .
ﮔﺰﯾﻨﻪ Developer Options ﺭﺍ ﻓﻌﺎﻝ ﮐﻨﯿﺪ .
ﮔﺰﯾﻨﻪ USB debugging ﺭﺍ ﻓﻌﺎﻝ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .


آسمونی

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: ﻓﻌﺎﻝ ,ﮔﺰﯾﻨﻪ ,ﮔﻮﺷﯽ ,debugging ,ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ,ﺍﺳﺖ، ,ﺍﺳﺖ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ,ﻣﺘﺼﻞ ﺍﺳﺖ، ,ﺭﺍﯾﺎﻧﻪ ﻣﺘﺼﻞ ,مشکل ﺯﻣﺎﻧﯽ
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

اتصال کامپیوتر به تلویزیون از طریق wifi (بی سیم) در ویندوز 10

اتصال کامپیوتر به تلویزیون از طریق wifi : بیشتر افراد دوست دارند از تلویزیون خود به عنوان مانیتور استفاده کنند و بازی های کامپیوتر را روی یک صفحه نمایش بزرگ تر تجربه کنند و احتمالا همه میدونند که برای وصل کردن کامپیوتر به تلویزیون کافیه یک کابل hdmi و یا یک کابل VGA داشته باشند تا یک سر ان را به لپ تاپ و سر دیگر را به ورودی HDMI یا VGA تلویزیون وصل کنند اما بیشتر لپ تاپ ها و کامپیوترهای پیشرفته امروزی به راحتی و از طریق وایرلس و بی سیم میتوانند به تلویزیون متصل شوند و ما در این مطلب قصد داریم تا روش اتصال بی سیم لپ تاپ و کامپیوتر را به شما اموزش دهیم پس تا اخر این مطلب را با ما همراه باشید .


آسمونی

مشخصات

همیشه احتمال اینکه مجبور شویم از یک صفحه اکسل چندین و چند نسخه بسازیم، وجود دارد. اکثرمان هم این کار را به همان روش های سنتی و قدیمی انجام می دهیم. یعنی به سراغ فایل های اکسل قدیمی مان می رویم و پس از باز کردنشان، شروع به خالی کردن اطلاعاتی که به آن ها نیازی نداریم می کنیم.
 
 
در نهایت هم پس از اینکه اطلاعات تازه را وارد صفحه قدیمی اکسل کردیم، آن را به عنوان یک فایل تازه ذخیره می کنیم تا اطلاعات گذشته از روی سیستم پاک نشوند. اما همانطور که گفتیم این راه ها دیگر قدیمی شده اند و اگر فقط بتوانید کمی از پتانسیل و ویژگی های اکسل بهره بگیرید، درهای بسیاری به روی تان باز خواهد شد.

آسمونی

مشخصات

با توجه به بخشنامه دولت مبنی بر خروج از پیام‌رسان تلگرام و انتقال به پیام‌رسان‌های داخلی، یکی از دغدغه کاربران این پیام‌رسان غیرقابل دسترس بودن پیام‌ها و مدیاهایی است که برای آنها اهمیت ویژه‌ای دارد. به همین دلیل یکی از سوالات رایج این روزهای کاربران تلگرام این است که محتواهای مهمی که در این پیام‌رسان داریم چه می‌شود؟ چطور آن‌ها را ذخیره کنیم؟
 
هیستوری تلگرام خود را با این ربات به پیام‌رسان سروش انتقال دهید
 
پیام‌رسان سروش این دغدغه را رفع کرده است چراکه شما به راحتی می‌توانید با استفاده از «ربات انتقال» محتواهای مهم‌تان را از تلگرام به سروش منتقل و آرشیو کنید.
 
روش استفاده از این ربات بسیار ساده است. تنها با ثبت شماره‌ خود می‌توانید در سروش کانالی ایجاد کرده و محتواهای مورد نظرتان از تلگرام به آنجا منتقل کنید.
 
برای این منظور می‌توانید از طریق ربات سروش به آدرس https://t.me/SoroushBackupbot استفاده کرده و از محتواهای تلگرامی‌ خود به وسیله ربات پشتیبان‌گیر سروش بک‌آپ تهیه کرده و آن را به سروش انتقال دهید.
 

البته به دلیل اینکه این ربات در آغاز کار است، احتمالا با مشکلاتی مواجه شود که به مرور رفع خواهد شد


آسمونی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

کلش اف هکر آموزشگاه حرفه ای برنامه سازی بدون کدنویسی غدیریه | غدیر دو راهی حق و باطل مطالب جدید 97 پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان captan7.ir فروش تعمیرات انواع فلزیاب طلایاب وگنج یاب 09196838262 ترجمه متون انگلیسی neda